En ny analyse fra CEPOS kaster nyt lys over forældres tilfredshed med kommunale daginstitutioner i Danmark.

Analysen viser, at en højere andel af børn, der går i private daginstitutioner, har en positiv indvirkning på forældrenes tilfredshed med de kommunale daginstitutioner. Desuden spiller faktorer som pædagoguddannelse og sygefravær blandt personalet en afgørende rolle for forældres vurdering af daginstitutionerne.

“Den positive effekt af private daginstitutioner på forældretilfredsheden i de kommunale daginstitutioner kan skyldes, at utilfredse forældre har mulighed for at vælge et privat alternativ. Derudover kan den positive effekt også skyldes, at konkurrencen presser de kommunale institutioner til at blive bedre for ikke at blive valgt fra,” siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

Mens politikere og faglige organisationer ofte fokuserer på normeringer som vejen til bedre  børnepasning, viser analysen, at andre personalemæssige faktorer og forældrenes mulighed for at vælge private daginstitutioner spiller en mere central rolle.

”For at øge forældretilfredsheden bør politikere overveje at fokusere mindre på normeringer og mere på medarbejdernes kvalifikationer og trivsel samt forældrenes mulighed for alternativer til kommunale daginstitutioner,” siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

Læs analysen her.

Foto: ABW