Hvad er pleje- og ældreboliger?
En ældrebolig er en bolig, med lette adgangsforhold, hvor du kan klare mest muligt selv.

For at få en ældrebolig skal du:

  • Have svært ved eller være ude af stand til at klare dig i en almindelig bolig
  • Blive mere selvhjulpen ved at flytte i en ældrebolig.

En plejebolig er en bolig, hvor der er tilknyttet hjælp døgnet rundt.

For at få en plejebolig skal du:

  • På grund af din fysiske og/eller psykiske tilstand sammenholdt med din sociale situation være ude af stand til at udføre egenomsorg og dermed ikke kunne klare dig i en ældrebolig
  • Have behov for hjemmepleje døgnet rundt
  • være ude af stand til at tilkalde hjælp eller have behov for tilsyn døgnet igennem.

 

Skærmet bo-enhed

Er en plejebolig, som tildeles borgere med særlige behov. Anvisningen til denne type bolig udarbejdes i samarbejde med visitator, plejepersonale og demenskoordinator.

 

Sådan søger du en pleje- eller ældrebolig 

Søg elektronisk via borger.dk Find ansøgningsskemaet her: 

OBS Det udfyldte ansøgningsskema skal underskrives med NemID / MITID.

 

Du kan også søge ved at printe og udfylde et papirskema 

Det printede ansøgningsskema sendes til:
Myndighed Team Ældre
Center for Sundhed & Omsorg
Parkvej 37 – 4800 Nykøbing F

 

Borgere fra andre kommuner
Du skal henvende dig til din bopælskommune, hvis du søger en pleje- eller ældrebolig i Guldborgsund Kommune, men er ikke bosiddende i Guldborgsund Kommune.

Din bopælskommune skal godkende dig til en pleje- eller ældrebolig, før du kan søge. Herefter kan de hjælpe dig videre med en ansøgning om pleje- eller ældrebolig i Guldborgsund Kommune.

Læs mere om emnet på Pensionist og ældre

Foto: ABW