10 sjællandske kulturhuse får i dag besked om, at deres projekt får del i de 6,7 mio. kroner som Nordea-fonden uddeler. Kulturfabrikken i Nykøbing Falster er en af modtagerne.

Se beskrivelsen af hver enkelt af de 10 projekter med kontaktinfo på projektejerne i link til pdf nederst.

Klausuleret til tirsdag den 19. september kl. 5

10 kulturhuse på Sjælland får i disse dage besked om, at de har modtaget støtte fra Nordea-fonden.

Fjernstyrede lastbiler med rigtig bakkelyd side om side med rullende skatere. Det er fremtiden for brugerne af Kulturfabrikken i Nykøbing Falster, som i dag modtager 941.000 kroner fra Nordea-fondens Kulturhuspulje.

Pengene er øremærket til at indrette et i dag lidt tris udeareal foran Kulturfabrikken med skaterpark og racerbane for fjernstyrede biler. I dag kan både skaterne og modelbilentusiasterne dyrke deres interesse inden for i Kulturfabrikken, men det har været et længe næret ønske at kunne rykke uden for i sommerhalvåret, fortæller Kulturfabrikkens leder Mette Lima.
“De bliver sindssygt glade, når de får at vide, at vi nu kan realisere deres drømme. Det har særligt blandt de unge medlemmer af Guldkanten Skaterklub været et stort ønske i mange år,” siger Mette Lima.
Området forsynes desuden med højbede, bålplads til madlavning, insekthoteller, frugttræer og en ny graffitivæg til lovlig graffiti. Guldborgsunds eneste børne- og ungekulturhus bliver desuden det primære eventområde ved den årlige Kulturfestival.

De øvrige ni projekter på Sjælland fordeler sig med tre i Roskilde og ellers i Fuglebjerg, Holbæk, Errindlev, Gevninge, Lejre og Fejø.

54 projekter får støtte
I alt har 254 kultur- og aktivitetshuse i de seneste måneder budt ind med idéer og aktiviteter, der på forskellig vis kan styrke foreningslivet og de lokale fællesskaber i Danmark. 54 konkrete projekter får nu støtte af Nordea-fondens Kulturhuspulje.

“I de lokale kultur- og aktivitetshuse rundt omkring i landet ser vi lige nu et kæmpe engagement og en stor lyst til at skabe aktiviteter, der kan bringe os sammen på nye måder. Nordea-fonden glæder sig over at kunne bakke op om kulturhusene og de mange lokale ildsjæle bag projekterne, så de kan forløse noget af det store potentiale. Dørene bliver åbnet til nye mødesteder og sociale arrangementer, hvor vi sammen kan skabe flere gode liv. Samtidig er det en stor gevinst, at mange af de støttede projekter både har grønne ambitioner og konkrete planer om at række ud til flere nye brugere – ikke mindst de unge,” siger Henrik Lehmann Andersen, adm. direktør i Nordea-fonden.

25 bliver til 38 mio. kr. pga. stor efterspørgsel
Samlet uddeler Nordea-fonden støtte for i alt 38 mio. kr. – og dermed hæves den oprindelige uddelingsramme på 25 mio. kr. med yderligere 14 mio. kr. for at imødekomme den store efterspørgsel og interesse, som puljen har affødt rundt omkring i landet.

Grøn ansvarlighed og bæredygtighed fylder mere og mere
Fællesnævneren for størstedelen af de 54 projekter, der nu får støtte af Nordea-fonden, er et stort fokus på social ansvarlighed – og ikke mindst bæredygtighed, når det gælder miljø og klima. I støbeskeen er Co2-besparende fællesspisninger, urban gardening, foredrag om bæredygtigt byggeri, klimavenlig mad og regenerativt landbrug – samt nye værksteder for grønne iværksætter og mødesteder, hvor klimaet er på dagsordenen.
Audebo Pumpestation ved lammefjorden bliver omdannet til et nyt møde- og lærested med fokus på klimaændringerne og de udfordringer, der knytter sig til håndtering af vand, land og kyster.
Foruden de mange, nye grønne tiltag, er der mange projekter, hvor social ansvarlighed er et vigtigt omdrejningspunkt. Det gælder bl.a. hos Kulturhuset Karen minde i Sydhavnen i København, der har planer om at lave et mobilt kulturhus, der kan bringe kunst og kultur tæt på borgerne i de almene boligområder i bydelen.

Nye mødesteder til unge dukker op i hele landet
Udover de grønne ambitioner har en stor del af projekterne fokus på at udvikle aktiviteter til mange af de befolkningsgrupper, der ikke på forhånd bruger kulturhusenes tilbud – ikke mindst unge samfundsborgere.
Nye projekter – udviklet af unge til unge – er bl.a. på vej i i den gamle stationsbygning i Tarm (Furniture Station) og på Mors, hvor UNG KULT vil etablere et nyt, bæredygtigt ungehus, mens Ungehuset Værket i Vejle vil give de unge mulighed for at prøve kræfter med selv at skabe kulturarrangementer og samtidig søsøtte nye spændende tiltag, bl.a. en kulturbus, der kan bruges til pop-up koncerter og fællesspisninger.

Kulturhuse i hele Danmark får et løft
Fra Aalborg til Helsingør og Nyborg til Frederikshavn – de 54 projekter, der nu modtager støtte fra Nordea-fondens kulturhuspuljer, fordeler sig over hele Danmark:

Antal projekter Samlet beløb
Hovedstaden 12 8.826.074 kr.
Midtjylland 15 12.194.483 kr.
Nordylland 11 6.914.566 kr.
Sjælland 10 6.698.101 kr.
Syddanmark 6 3.448.804 kr.

Fakta om Kulturhuspuljen
Kulturhuspuljen giver kulturhuse (kommunal såvel som foreningsdrevne), medborgerhuse, forsamlingshuse og lign. institutioner mulighed for at udvikle deres mødested og udvikle nye aktitiveter i deres lokalområde. Puljen var åben fra jaunar til maj 2023, hvor i alt 254 kulturhuse har søgt om støtte. På grund af stor efterspørgsel har Nordea-fonden hævet den samlede uddelingsramme fra 25 til 36 mio. kr. Projekter modtager fra 200.000 kr. og op til 1. mio. kr. i støtte.

Selvom Kulturhuspuljen nu er lukket for nye ansøgninger, er det stadig muligt at søge om støtte til lignende projekter og aktiviteter hos Nordea-fonden. Under fokusområdet ‘Liv i det lokale’ kan der søges op til 200.000 kr., mens større projekter kan realiseres under fokusområdet ‘Lyst til at deltage’.
Læs mere om mulighederne på Nordea-fonden.dk

Her foran Kulturfabrikken indrettes nu skaterpark og kørebane til fjernsynede biler.

Kontaktinformation
Kommunikationskonsulent, Sune Blicher, Nordea-fonden, sub@nordeafonden.dk, +45 4070 3767
Kommunikationskonsulent, Signe Balling, Nordea-fonden, sb@nordeafonden.dk, +45 4070 3796
Ekstern presserådgiver f. Nordea-fonden, journalist Ib Keld Jensen, 2237 6122, ikj@congohuset.dk

Kulturfabrikken, Nykøbing F (Guldborgsund Kommune),leder Mette Lima – metl@guldborgssund.dk, 25180690

Foto: ABW