Guldborgsund Kommune har siden 2020 arbejdet med bosætningsstrategien En del af fællesskabet, som sætter fællesskaberne og det rige hverdagsliv i centrum. Som et ekstra led i den eksisterende velkomstrejse, vil Guldborgsund Kommune fremover invitere nye borgere ind i fællesskaberne, hvor de rent fysisk finder sted, for at sætte det lokale værts- og naboskab i spil.

På seneste udvalgsmøde i Landdistrikter, Kultur & Fritid er der indgået en samarbejdsaftale med foreningen Lolland-Falster Lovestorm om en række fællesspisninger. Ud over fællesspisninger suppleres der med yderligere aktiviteter for nye borgere, så det samlede aktivitetsniveau øges, samtidig med at der er mulighed for og plads til, at lokalsamfundene og kommunens mange fællesskaber byder ind med egne initiativer.

Foruden de planlagte fællesspisninger vil der blandt andet være workshops, foredrag og naturoplevelser. Grundtanken i aktiviteterne er, at man som ny borger skal mærke de eksisterende fællesskaber på egen krop og opleve dem i egen hverdag.

”Med de ekstra tiltag træder vi som kommune ind i et mere håndholdt og tæt samarbejde med lokalsamfundene og de eksisterende fællesskaber. Vi kommer til at arbejde for en modtagekultur, hvor vi i højere grad sætter lokalsamfundene og vores mange fællesskaber i spil, når vi præsenterer vores rige hverdagsliv og byder velkommen til nye borgere og dermed vores naboer og venner”, siger Ole K. Larsen, formand for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

Bosætningskoordinator ved Guldborgsund Kommune, Tanja Beckmann Sørensen ser frem til at inddrage endnu flere lokale aktører og fortsat at invitere nye borgere med ind i fællesskaber på tværs af hele kommunen:

”Oven på erfaringer fra en pandemi og et samfundsbehov for at indgå i relevante fællesskaber med mening og lokal forankring, tager vi nu skridtet videre i Guldborgsund. Som kommune og myndighed kan vi ikke lave bosætning alene. Det er borgerne i Guldborgsund Kommune, der først og fremmest skaber det rige hverdagsliv, som vi alle kan nyde godt af. Som kommune er vi heldigvis så privilegerede at vi kan være med til at understøtte rammerne for det rige hverdagsliv.”

Ud over de lokale aktiviteter er der også afsat midler til en række pop up-events uden for kommunens grænser, som skal skabe interesse for at flytte til Guldborgsund Kommune.

Bosætningsstrategien En del af fællesskabet gælder for perioden 2020-2024.

Kilde

Foto: ABW