Friluftsrådet har givet tilskud til 96 projekter fra Udlodningsmidler til Friluftsliv, som skal være med til at vise befolkningen de mange gode natur- og friluftsoplevelser, man kan få, når mørket er faldet på. Der er i alt uddelt 2 mio. kr. under puljen ‘Nat i Naturen – naturoplevelser i mørket’.

Når mørket er faldet på, åbner der sig en ny verden af spændende naturoplevelser. Men for mange er det uvant at færdes i naturen efter mørkets frembrud. En undersøgelse fra 2022, som YouGov har lavet for Friluftsrådet, viser blandt andet, at 68 procent af danske børn mellem 2 og 15 år aldrig har sovet i det fri, 41 procent aldrig har set stjernehimlen, og 38 procent aldrig har været med til at tænde bål.

Det vil Friluftsrådet gerne ændre på. Derfor har Friluftsrådet uddelt 2 mio. kr. fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til 96 projekter, som via åbne arrangementer skal introducere flere til de mange forskellige friluftsaktiviteter, man kan lave, og de naturoplevelser man kan få, efter mørkets frembrud.

“Vi vil gerne inspirere flere til at opleve nattens unikke natur. Her kan man møde nataktive dyr som ræv og natugle, se stjerner titte frem og få skærpet sine andre sanser, når det bliver mørkt for øjet. Det er en helt særlig oplevelse at være ude om natten, og alle kan være med. Derfor er vi også rigtig glade for at kunne give tilskud til en masse gode arrangementer, som kan introducere flere til de naturoplevelser, man kan få, når det er mørkt,” siger Winni Grosbøll, direktør for Friluftsrådet.

De 96 støttede projekter – fordelt på 46 kommuner – omfatter helt præcist 517 åbne arrangementer, der skal finde sted frem til sommeren 2025.

Arrangementerne afholdes af mange forskellige typer af foreninger og andre aktører.

Foreningen Nibsbjerg i Holstebro har fået tilskud til tre åbne arrangementer med træklatring i mørke og bålhygge.

I Vejle har Sommerfuglebevægelsen fået tilskud til to åbne arrangementer med mørkevandring med lyslokning, bålmad og overnatning i det fri i Hørup Skov.

I Odense har Tarup-Davinde I/S fået tilskud til åbent arrangement om nattens biodiversitet og insekter.
Jernalderlandsbyen Odins Odense har fået tilskud til to åbne arrangementer med madlavning over bål, natur- og kulturhistorik formidling samt stjernekiggeri.
Og Lumby-Stige Gruppe, Det Danske Spejderkorps, har fået tilskud til åbent arrangement med bålmad, stjernekiggeri, formidling om nattens
dyr og overnatning i det fri.

Kongelig Dansk Yachtklub i Gentofte har fået tilskud til to åbne arrangementer med natsejlads i både og joller ved Skovshoved og Rungsted havn.

I Guldborgsund har Sejl- og Motorbådsklubben Grønsund fået tilskud til åbent arrangement med søsætning af lanterner på vandet i mørket. Og Guldborgsund Kajakklub har fået tilskud til åbent arrangement med Dark Sky oplevelser fra vandsiden i kajak, madlavning over bål og overnatning i det fri.

Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk, har fået tilskud til tre åbne arrangementer med formidling om flagermus og gåture i mørket.

I Kalundborg har Viskinge Eventyrlige Skovhaver fået tilskud til tre åbne arrangementer med aftenvandring i skoven, formidling af
nattens dyreliv, historiefortælling og bålaktivitet. Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg, har fået tilskud til åbent arrangement med naturterapi, formidling om nattens dyreliv, stjernekiggeri, madlavning over bål og overnatning i det fri.
Og Naturpark Åmosen har fået tilskud til tre åbne arrangementer med nattevandring i Naturpark Åmosen, bål og udesidning.

I Køge har Lyngspejderne, Det Danske Spejderkorps, fået tilskud til åbent arrangement med madlavning over bål og spejderaktiviteter i mørke.

I Odsherred har Danske Handicaporganisationer fået tilskud til åbent arrangement med formidling om nattens insekter. Og Sjællands Odde Aktivitetshus har fået tilskud til åbent arrangement med madlavning over bål, mørkevandring og overnatning i det fri.

Roskilde Sejlklub har fået tilskud til fem åbne arrangementer med aften- og natsejlads, vildmarksbad og vinterbadning ved Roskilde Fjord.
Og Boserupgård Naturcenter har fået 29.000 kr. til et overnatningsarrangement for særligt naturuvante børn, unge og voksne. Der vil være lyslokning af nattens insekter, flagermustur, historiefortælling omkring bålet og mulighed for overnatning i telt, hængekøje eller bivuak.

I Sorø har NaFri (Faery Meadows) fået tilskud til tre åbne arrangementer med lyslokning, bioblitz, naturformidling og overnatning i det fri.

I Vordingborg har Mern 4H fået tilskud til tre åbne arrangementer med historiefortælling og madlavning over bål samt overnatning i det fri.
Sejlklubben Snekken Vordingborg har fået tilskud til åbent arrangement med sejlads i mørket for lokale borgere i Vordingborg.
Og Vandklubben Klintholm Havn har fået tilskud til tre åbne arrangementer med bl.a. sejlads i mørke og stjernekiggeri.

Oplev en Nat i Naturen
En stor del af de støttede arrangementer foregår på den officielle Nat i Naturen, som i år afholdes natten mellem den 7. og 8. september. Her inviterer Friluftsrådet i samarbejde med Naturstyrelsen, Det Danske Spejderkorps og Ungdomsringen samt en lang række lokale foreninger, kulturinstitutioner m.m. befolkningen til at komme ud og opleve en nat i naturen. Man kan deltage på egen hånd eller i et af de mange arrangementer i hele landet.

Pressefoto