Borgerne i Guldborgsund skal være med til at bestemme, hvad Hovedbibliotekets tre nye lokaler skal hedde. Derfor udskriver Bibliotek & Borgerservice en navne konkurrence, hvor alle kan byde ind med navne til lokalerne.

På Hovedbiblioteket i Nykøbing blev der sidste år bygget tre nye lokaler til husets brugere, bagerst i voksenudlånet, og de skal have navne. Derfor udskriver Bibliotek & Borgerservice nu en konkurrence, hvor alle borgere har mulighed for at komme med navneforslag til de tre lokaler, der skal navngives efter lokale kulturpersoner.

Vinderne honoreres med en gavekurv, der bl.a. indeholder specialiteter fra Thea, 2 x billetter til et valgfrit arrangement på biblioteket og et værk, der relaterer sig til vindernavnet.

Plads til at være sammen
De nye lokaler er dedikeret til husets brugere og er bygget med det formål at skabe endnu bedre rammer for at borgere kan mødes og være sammen. Sammen med sin læseklub eller sin studiegruppe, sammen til brætspilsaften eller sammen om et møde i sin forening.

– Jeg håber, at borgere fra hele kommunen vil byde ind med gode idéer til, hvad lokalerne skal hedde. Vi har bygget lokalerne, fordi vi rigtig gerne vil være med til understøtte at borgere kan mødes og fællesskaber kan blomstre. Derfor synes vi også at det er på sin plads at give borgerne mulighed for at være med til at finde på nogle gode navne til dem, siger Charlotte Møller, leder af Bibliotek & Borgerservice.

Sådan deltager man i konkurrencen
Man deltager ved at skrive sit navneforslag på portalen www.sammenom.guldborgsund.dk Man skal oprette sig som bruger på portalen for at sende sit forslag ind.

Kriteriet for godkendte navneforslag er, at det skal være et navn på en lokal kulturperson, fx en forfatter, digter, musiker, skuespiller etc.

Konkurrencen løber frem til og med den 11. august 2023. Efter fristen samles navneforslagene og et udvalg bestående af centerchefen for Borger og Branding samt ledelse og medarbejdere fra Bibliotek & Borgerservice udvælger tre potentielle vindernavne.

Udvælges der navneforslag på nulevende personer, skal der søges tilladelse til at bruge navnet før det endeligt kan vælges som vindernavn. Hvis flere byder ind med samme vinderforslag, trækkes der lod blandt disse. Vinderne kontaktes direkte, når vindernavnene er fundet.

Foto: ABW