Godt et år efter etableringen af Sangkraft Guldborgsund er resultaterne allerede gode, og sangen har bredt sig ud i hele området til både store og små. Indsatsen er netop blevet forlænget til og med 2025 med støtte fra Landdistrikt, Kultur og Fritidsudvalget.

I september 2022 startede Sangkraft Guldborgsund. Formålet var at samle, styrke og udvikle brugen af sang. Både for at styrke fællesskaber, men i særdeleshed også for at skabe livsglæde og styrke sprog og indlæringen hos børn og unge. Resultaterne er allerede rigtig gode, og derfor har udvalget for Landdistrikter, Kultur og Fritid bevilliget midler så indsatsen kan fortsætte.

”Jeg er meget positiv over for de resultater der allerede er skabt, hvor mange har haft stor glæde af initiativet, og kan se at sang kan gøre en reel forskel i hverdagen. For ud over den åbenlyse glæde ved at synge, kan sangen også være med til at skabe nye fællesskaber og hjælpe børn og unge med særlige udfordringer” siger formand for Landdistrikter, Kultur og Fritid Ole K. Larsen.

Et af de steder, der har taget sangen til sig, er Stubbekøbing Skole. Efter et forløb med Sangkraft Guldborgsund har skolen nu indført morgensang hver morgen for skolens 0. – 4. klasse.

”Vi var på udkig efter at skabe nogle aktiviteter for flere klasser ad gangen, og her er sang helt sikkert noget der samler på tværs af alder og interesser. Derfor har vi nu indført fælles morgensang for de mindre klasser, så vi starter dagen i fællesskab. Det giver en god start på dagen og styrker fællesskabet på tværs af klasserne” fortæller viceskoleleder Søren Peder Møller.

Og det er lige præcis det der er missionen for Mette Staalgaard Nielsen, der er daglig leder af Sangkraft Guldborgsund. Mange børn og unge oplever mistrivsel, ensomhed eller sproglige vanskeligheder, og her kan sang bidrage til energi, glæde og social, sproglig og motorisk udvikling.

”Målet er hele tiden at forankre sangen i alt hvad vi arbejder med. Forskning viser at sang har en stor og positiv indvirkning på os mennesker, men for mange er sang ikke en del af hverdagen. Det er vi nu i gang med at lave om på. Én ting er jo, at det skaber en umiddelbar glæde at synge både for sig selv og i en større forsamling, men sang har også vist sig at have en yderst gavnlig effekt på de børn, unge og voksne, der har udfordringer af forskellig karakter. Sang kan styrke rigtig mange i deres hverdag, og derfor giver det ekstra god mening at igangsætte alt det her”.

For at få den bedst mulige effekt af indsatsen, er det vigtigt, at sang er en fast del af hverdagen. Derfor er forankringen et vigtigt mål i indsatsen. De 14 Sangglad børnehaver i Guldborgsund sikres forankring gennem et tovholder-netværk, som løbende opkvalificeres og deler inspiration. Indtil videre er der 58% Sangglade daginstitutioner i kommunen. Målet er at uddanne flere til at undervise i sang.

”Hver gang jeg udbyder et kursus, er det fuldt booket i løbet af ”nul komma fem”, og jeg her helt overvældet over den store interesse, og de gode resultater jeg oplever og får tilbagemeldinger om” siger den daglige leder af Sangkraft Guldborgsund.

Alle skoler som er med i skoleprojektet ”Mere sang i hverdagen” afslutter deres forløb med en koncert, hvor alle elever synger sammen med Ensemble Storstrøm i den lokale kirke eller på skolen.

”Det var en meget stor oplevelse at se den udvikling børnene var igennem, og se dem gennemføre koncerten. Både for børnene selv og for alle dem der var til stede” afslutter hun.

Fakta

Initiativet til at etablere sangkraftcentre kommer fra Sangens Hus, som er støttet af Kulturministeriet, og allerede nu er der etableret 28 i Danmark. Sangkraft Guldborgsund er dog kun det sjette på Sjælland.

Landdistrikt, Kultur og Fritidsudvalget har bevilliget støtte fra Landdistriktspuljen på kr. 166.000 i hvert af årene 2024 og 2025. Samtidig er der bevilliget kr. 75.000 til projektet ”Mere sang i hverdagen”.

Kontakt:
Sangkraft Guldborgsund,
Daglig leder Mette Staalgaard Nielsen
+45 40 41 45 41 / mail@sangkraftguld.dk

Kilde

Foto: ABW