Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon har bevilget 4,3 millioner kroner fordelt på fem nye sygeplejefaglige forskningsprojekter, der skal komme borgere og patienter til gode. De 4,3 millioner kroner fordeler sig på to større projekter samt tre såkaldte modningsprojekter, der kan udvikle sig til større forskningsprojekter på sigt.

Alle fem projekter gennemføres i tæt samarbejde mellem sygeplejefaglige forskere fra Region Sjælland og Absalon og bidrager til at øge kvaliteten af den behandling og pleje, som patienterne møder.

Bedre palliative indsatser til kronisk syge
Knap 1,4 millioner kroner går til et projekt, der skal hjælpe patienter med en kronisk fremadskridende sygdom, som har brug for palliative indsatser. For disse patienter sker forværringen gradvist, og i forhold til patienter med akut uhelbredelig sygdom, er der en større risiko for, at man for sent får iværksat tiltag, der matcher patientens og pårørendes behov for omsorg og pleje i den sidste tid. Projektet foregår på Sjællands Universitetshospital.

Styrket sygepleje til udsatte børn
2,3 mio. kr. tildeles et forskningsprojekt, der skal styrke sygeplejen til udsatte børn og forældre. Projektet er knyttet til Børneafdelingen på Slagelse Sygehus. Baggrunden for projektet er blandt andet, at udsatte forældre med for tidligt fødte børn indlagt med abstinenssyndrom ofte føler sig stigmatiseret og svigtet. Sygeplejersker på børneafdelinger oplever det svært at tilbyde udsatte forældre og børn pleje og behandling, der matcher deres behov. Målet er derfor at udvikle og styrke specialfaglige kompetencer, som kan sikre kvalificeret sygepleje til denne gruppe og dermed give familier og børn en bedre start.

Læs mere her:

https://www.regionsjaelland.dk/nyheder/2023/juli-september/nye-millioner-til-sygeplejefaglige-forskningsprojekter

Foto: ABW