Alle mennesker kan i løbet af deres liv havne i en sårbar situation. Socialudvalget i Guldborgsund Kommune vedtog onsdag en ny socialpolitik, der sætter den værdimæssige retning for socialområdet og for hjælpen og støtten til udsatte medborgere.

Medborgernes egne ressourcer og iboende menneskelige værdi samt det fælles samarbejde mellem medborger, kommune og civilsamfund skal være i fokus. Det er essensen i Guldborgsund Kommunes nye socialpolitik, som Socialudvalget vedtog på sit møde onsdag.

Socialudvalget har samtidig besluttet at ændre ordlyden flere steder og tydeliggøre nogle passager i det udkast, der har været i høring. Det sker på baggrund af de tilbagemeldinger, som udvalget har fået gennem høringsprocessen fra organisationer og de øvrige fagudvalg i kommunen.

Modsat den hidtidige socialpolitik, så tager den nye ikke udgangspunkt i konkrete målgrupper på det sociale område. ”Løsningernes labyrint”, som socialpolitikken hedder, har i stedet fokus på tre spor: Menneskesyn, værdier og samarbejde.

Dertil kommer otte såkaldte ”hjertesager”, som folder de tre spor yderligere ud og sætter retningen for, den tilgang, som Socialudvalget ønsker at kommunen, medborgerne og øvrige partnere skal have i samarbejdet om de bedste løsninger. Det er respekt, tillid, anerkendelse, balance, nysgerrighed, faglighed, ærlighed og overblik.

Essen i socialpolitikken har også været udgangspunktet for selve tilblivelsen af den. Gennem møder, workshops og arbejdsfællesskaber har medborgere, foreninger, frivillige organisationer, kommunens medarbejdere, aktører i civilsamfundet og politikerne i Socialudvalget sammen arbejdet sig ind på indholdet i socialpolitikken. Alle har bidraget på lige fod, og ud fra de mange samtaler, refleksioner og overvejelser er politikken blevet skabt.

”Det har været vigtigt for os i Socialudvalget, at vi ikke sætter nogen i bås gennem fastlåste målgrupper i en overordnet politik. Vi er som mennesker ligeværdige, uanset vores ståsted i livet, og derfor ønsker vi at sætte en mere værdibaseret retning for det sociale arbejde i kommunen. Det har været vigtigt for os, at der er tale om et fælles ”vi”, for uden hinanden er vi ingen. Derfor er politikken skabt af alle parter og ikke kun os politikere og kommunen, og jeg vil gerne på hele udvalgets vegne takke alle, der har været med i processen. Ikke mindst alle de medborgere, der selv er i kontakt med kommunen, som virkelig har budt ind med deres perspektiv,” siger Britta Lange, der er formand for Socialudvalget i Guldborgsund Kommune.

Det særlige ved politikken er netop, at den er involverende og rækker ud. Både i dens udformning og i dens indhold, siger næstformand Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen.

“Socialudvalget har ønsket at skabe en involverende socialpolitik med fokus på menneskets iboende ressourcer og potentialer. Vi skal finde løsninger i fællesskab og skabe en positiv ændring i en svær livssituation gennem en hjælperelation præget af ordentlighed og værdighed. Vi kan alle før eller siden få behov for hjælp. Dette ønske er blevet grundsætningerne i en bredt politisk funderet socialpolitik, der søger at række ud til alle i Guldborgsund Kommune takket være de engagerede deltagere i vores workshops,” siger hun.

Mens socialpolitikken fastsætter de overordnede værdier for det sociale område i Guldborgsund Kommune, så er det Socialudvalgets udvalgsstrategi, der sætter de strategiske mål og de konkrete succeskriterier for udvalgets arbejde i denne byrådsperiode.

Når politikkens endelige ordlyd er på plads, skal den udbredes i et samarbejde mellem fagpersoner og de konkrete målgrupper. For eksempel går Handicaprådet i gang med at udarbejde et forslag til handleplan for handicapområdet, som derved binder udvalgsstrategi, socialpolitik og handicapområdet sammen. Det er forventningen, at de øvrige målgruppers handleplaner udarbejdes løbende over det kommende år.

Den endelige udgave af socialpolitikken forventes at ligge klar inden længe.

Kilde

Foto: ABW