Nu sættes der skub i næste fase af havneudviklingen i Nykøbing Falster. Arbejdet med den anden lokalplan for området sættes i gang, og samtidig skal der laves en såkaldt designmanual for det, man kalder byinventar. Det skal give både kvalitet og sammenhæng i byrummenes indretning.

Det kan godt være, at man ikke kan se det med det blotte øje. Endnu. Men der sker meget på havnen i Nykøbing Falster. Økonomiudvalget i Guldborgsund Kommune besluttede på mandagens møde at sætte gang i arbejdet med den anden lokalplan for området.

Lokalplan 230, som den officielt hedder, skal fastsætte rammerne for kommende boliger, det påtænkte Bastebrohus, offentlige pladser og fællesarealer på den midterste del af havnen.

Derudover er arkitektfirmaet LYTT valgt til at lave en såkaldt designmanual for det, der kaldes byinventar. Manualen skal fastlægge rammerne for det overordnede visuelle udtryk af alt det, der skal være mellem bygninger, boliger og veje.

Det er for eksempel det visuelle udtryk for grønne og rekreative områder, opholdspladser og byrum. Det er, hvordan belysning og lamper skal se ud. Rammerne for typer af hegn, kantsten, fliser og andet belægning. Og det er et katalog over byrumsinventar. Det vil sige affald, skiltning og eksempler på lysarmatur og den slags. Desuden skal designmanualen også komme med bud på, hvordan kunst kan tænkes ind i bybilledet. Formålet med manualen er, at der skal være en gennemført idé med det visuelle udtryk, og at det passer til området.

Havnen i Nykøbing Falster skal over de næste 10-15 år omdannes fra lukket erhvervshavn til et attraktivt og levende sted med boliger, grønne områder og adgang til vandet. Omdannelsen bygger på den helhedsplan for havnen, der er lavet og vedtaget af byrådet.

Sidste år satte Guldborgsund Kommune gang i arbejdet med den første lokalplan for den sydlige del af havnen. Derefter fulgte et stort visionsoplæg for Bastebrohuset, og med den næste lokalplan på vej er meget af det forberedende arbejde, der skal til for at omdanne erhvervshavnen, sat i værk.

”Alt det, vi laver nu, handler om, at planerne og visionerne for hele havneområdet hurtigst muligt bliver til virkelighed. Det bliver fantastisk, når forberedelserne kan omsættes til det første byggeri, det første opholdsområde eller den første café. Så selvom der ikke er bygget en cykelbro, nogle boliger eller anlagt en hyggelig plads endnu, så foregår der rigtigt meget vigtigt og nødvendigt arbejde, som er forudsætningen for hele havneomdannelsen,” siger borgmester Simon Hansen, der også er formand for Økonomiudvalget.

Arbejdet med lokalplan 230 forventes at løbe frem til efteråret 2024. Undervejs kan alle interesserede komme med input, og forslaget til lokalplan sendes også i høring.

Kilde

Foto: ABW