Besøg fortidsmindeskoven Halskov Vænge med guide fire gange hen over sommeren.

Man siger, at i mørket er alle katte grå. Men det er højst sandsynligt ikke små søde gråmisser, man møder, hvis man tager med Naturstyrelsen og Museum LollandFalster på tusmørketur i Halskov Vænge. Nej, her fortælles om flagermus og døderitualer i stenalderen, og stemningen kan godt gå hen og blive lidt særlig i den gamle fortidsmindeskov sådan en sommeraften.

“På turene fortæller jeg om skovens mange oldtidsminder og de mange døderitualer, der har være tilknyttet de store gravmonumenter. Vi skal snakke om vold, mord og overtro i stenalderen og komme helt tæt på en tid, hvor forholdet til de døde og deres verden var meget anderledes, end det er i dag,” fortæller Marie Brinch, museumsinspektør ved Museum Lolland-Falster, med et smil på læben og fortsætter: ”Så er spørgsmålet jo bare, om du tør komme med tilbage til denne knap så idylliske periode af Danmarkshistorien?”

Med Halskov Vænges 6 stendysser og 72 gravhøje bliver der rig mulighed for at få indblik i vore forfædres begravelsesskikke og blive imponeret over det store ingeniørarbejde, der er foregået på stedet for 5-6000 år siden.

“Området har ulmet af liv i oldtiden, og i aftenskumringen vil vi se, at der stadig er masser af liv. Blandt de gamle grave bor der nemlig flagermus, og på to af vores ture bliver disse bevingede dyr en del af aftenens fortælling. Her er jeg nemlig i selskab med naturvejleder fra Naturstyrelsen, Marie Roland, som fortæller om flagermusene. Og så må vi jo håbe, at vi kan få øje på de hurtige flyvere mellem skovens træer,” fortæller Marie Brinch afsluttende.

Temaer for de fire ture:

  • 15. juni: Døden i Halskov Vænge
  • 29. juni: Flagermus og død i Halskov Vænge
  • 13. juli: Flagermus og død i Halskov Vænge
  • 27. juli: Døden i Halskov Vænge

Da der er et begrænset antal pladser, skal billetter til turene bestilles på forhånd. Dette kan gøres via museets hjemmeside: www.museumlollandfalster.dk.

Arrangementet egner sig ikke til børn under 12 år eller dårligt gående.
For yderligere information kontakt: Marie Brinch, arkæolog og museumsinspektør, på 52 51 30 72 / mb@museumlollandfalster.dk

Hvornår: 15. juni, 29. juni, 13. juli og 27. juli kl. 20.00-21.30
Hvor: P-pladsen overfor Strandhuse 13, 4871 Horbelev
Pris: voksne: 115 kr., børn u/18 år: 30 kr., årskortindehavere: 90 kr.

Foto: Museum Lolland-Falster