Skibsbygmester E. C. Benzon i Stubbekøbing. En foregangsmand i dansk skibsbygning.

Skibsbygmester E. C. Benzon blev født den 15. december 1825 i Stubbekøbing, hvor hans fader kgl. agent Lorenz Jacob Benzon havde en købmandsforretning, der på den tid var stiftets største, omfattende alt inden for handelen og med egne skibe i søen, der førte varerne hjem til forretningen udefra og sejlede hans egne produkter til udlandet.

I hjemmet blev E. C. Benzon undervist til sit tiende år; han blev derefter sat i Borgerdydskolen på Christianshavn, hos hvis ejer og leder, dr. phil. N. B. Krarup, han kom i huset.
Her blev han konfirmeret og kom derefter i 1840 i laere på Holmens Konstruktionsskole under fabrikmester, daværende kommandør, senere viceadmiral Andreas Schifter.

Benzon var på denne skole i tre år, men tog desuden privatundervisning om aftenen hos overkonstruktør Henrichsen. Fra sin læretid mindedes han særlig afslagningen og spantningen af linieskibet “Danebrog”. Han forlod Holmen i 1844 og fik da en anbefaling med fra admiral Schifter, og denne var, som han har sagt, til stor hjælp, når han søgte arbejde 1 udlandet.

Han foretog et par rejser med sejlskibe og arbejdede derefter i Cherbourg, Aberdeen, Altona og Aabenraa for i efteråret 1846 at få en stilling som undermester på værftet 1 Åbo, Finland, under skibsbygmester C. J. F. Jørgensen, en søn af „gamle” skibsbygmester Jørgens-en på Jacob Holms Plads. Benzon arbejdede her i fem fjerdingår og havde fem formænd under sig, men der var også meget at bestille, idet der i dette tidsrum blev bygget et barkskib, en stor brig, to dampskibe, en skonnert til koffardlfart, to armerede skonnerter og to armerede skøjter, de fire sidste for den russiske regerings regning.
Hos skibsbygmester Jørgensen lærte Benzon meget, da Jørgensen var en meget dygtig praktiker og teoretiker. Han vendte tilbage til Danmark i 1848 og søgte i juli samme år borgerskab
som skibsbygger i Nykøbing Falster, hvor han af stadshauptmand Isach Sidenius købte en denne tilhørende „skibsbyggerplads” i Strandgade (senere Vestergade) med de på samme
værende bygninger med en længde langs gaden på 127,5  alen for 3000 rdlr. kontant.

Læs mere her: Tidsskrift.dk

Statuen står på Havnepladsen i NYK F.

Foto ABW